Sköldsäterfonden

Syfte

Sköldsäterfonden är skapad till minne av två eldsjälar, Hasse och Sonja Sköldsäter, som i vått och torrt alltid ställt upp för idrotten och det ideella föreningslivet. Det vill säga lagt ner mycket tid och engagemang inom en ideell organisation, utan tanke på egen vinning och där arbetet varit till gagn för i första hand andra, än för dem själva.

I samband med deras bortgång instiftades Sköldsäterfonden, med syfte att genom ett årligt stipendium premiera, stötta och visa uppskattning till någon som jobbat ideellt. Stipendiet skall delas ut till personer som under längre tid arbetat och ställt upp i sann ”Sköldsäteranda” inom det ideella föreningslivet i Huddinge kommun och inom friidrotten i Mellansverige.

Stipendiet delas inte ut i kontanter, utan tanken är att Eldsjälen skall visas uppskattning genom en gåva av personlig karaktär, till exempel ett presentkort på fiskeutrustning, ett teaterbesök, en spa- övernattning eller en annan upplevelse.

...

Om oss

Fondens styrelse består av 4 personer som arbetar helt ideellt. Idag är det brorsbarnen till Sonja samt Hasse och Sonjas kära granne från landet och en nära vän inom idrotten. Dvs 4 personer som väl känner till den ”anda” som fonden ämnar premiera.

Ansökan/Nominering

Ansökan/nomineringen skall vara mottagen på email: skoldsaterfonden@sverige.nu senast den 12/8 årligen, för att delta i årets urval.

Utdelning sker årligen och meddelas 23 oktober, på parets Bröllopsdag.


Ansökan behöver innehålla svar på nedanstående frågor


Personens fullständiga namn:

Föreningstillhörighet:

Beskriv vad personen gjort och varför den bör premieras:

Beskriv på vilket sätt personen bör uppmärksammas med förslag på personlig uppskattning som passar den nominerade. Tex. Presentkort på fiskeutrustning, ett teaterbesök, en spa övernattning, en upplevelse etc :

Namn på den som nominerar och dennes förhållande till den nominerad:

Kontaktuppgifter på den som nominerar (telefon och mail):

Namn och kontaktuppgifter till 2 referenspersoner:


Ansökan mailas senast 12/8 till skoldsaterfonden@sverige.nu